DOANH NGHIỆP
DẪN ĐẦU

Bằng khát vọng tiên phong, cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, không ngừng. Chúng tôi phấn đấu trở thành nhà quản lý tài sản hàng đầu, tiến tới trở thành tập đoàn đầu tư số 1 tại Việt Nam.

Xem thêm

Để quá trình hợp tác bền chặt và lâu dài, chúng tôi đặt ra các nguyên tắc về mối quan hệ với cổ đông mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp khách hàng hiểu được cách làm việc mang tính quản trị của chúng tôi:

Chúng tôi nhìn nhận cổ đông như những đối tác dài hạn…

Xem thêm