Cơ hội

Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với GPD bình quân trên đầu  người được điều chỉnh theo sức mua tương đương đã tăng hơn 5 lần trong 30 năm kể từ sau công cuộc đổi mới 1986 từ 1151$ lên 6031$. Tuy sự tăng trưởng của Việt Nam dựa trên chi phí lao động thấp và tài nguyên khoáng sản với hơi hướng nhiều của doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn manh mún, khả năng cạnh tranh kém so với các công ty đa quốc gia và gần đây Việt Nam đã trải qua những thách thức vĩ mô, bao gồm nợ công và nợ xấu tăng vọt khiến tăng trưởng GDP chậm lại. Nhưng chúng ta đang được chứng kiến công cuộc đổi mới thứ 2 sâu và rộng của nền kinh tế về tư nhân hóa và hội nhập hóa – một trang sử mới của đất nước lại được mở ra

Dân số đông và trẻ với mức thu nhập tăng lên nhanh chóng dẫn đến quy mô của tầng lớp trung lưu tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua cùng với dòng tiền từ nước ngoài đổ vào là động lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa nói riêng và nền kinh tế nói chung tăng trưởng cao.

Tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam trong 30 năm tiếp theo sẽ là động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực từ tiêu dùng, dịch vụ tài chính đến công nghệ cao. Đây là cơ hội của chúng ta với tư duy đầu tư xây dựng hệ thống nhân tài sản có quy mô và nền tảng vận hành dẫn đầu, kiểm soát rủi ro và phát triển bền vững.