Về chúng tôi

Công ty cổ phần đầu tư Leadcom là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Công ty tập trung đầu tư vào các lĩnh vực có quy mô thị trường lớn bền vững, đang trong giai đoạn phát triển mạnh thông qua việc sở hữu một phần hay toàn bộ các doanh nghiệp đầu bảng trong các lĩnh vực này.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu sở hữu các doanh nghiệp tinh hoa trên thế giới vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và trở thành niềm tự hào của Việt Nam.