Nguyên tắc quan hệ đồng sở hữu

Để quá trình hợp tác bền chặt và lâu dài, chúng tôi đặt ra các nguyên tắc về mối quan hệ với cổ đông mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp khách hàng hiểu được cách làm việc mang tính quản trị của chúng tôi:

Chúng tôi nhìn nhận cổ đông như những đối tác dài hạn, những người đồng hành và đặt lợi ích của họ lên hàng đầu. Những người đã giao phó tiền của họ cho chúng tôi vì những điều gì đó mà có thể trở thành cái gì đó đi trọn vẹn cùng họ cho đến hết cuộc đời. Do đầu tư là một quá trình được tạo lên từ các thương vụ lớn được tính toán một cách cẩn trọng nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra trong ngắn hạn nên nếu có những thương vụ thất bại, chúng tôi hy vọng cổ đông sẽ chấp nhận và nhìn nhận đầu tư là một quá trình mà chúng tôi đang cố gắng hết sức vì lợi ích của họ – Quả ngọt ở phía cuối con đường

Chúng tôi ăn những gì chúng tôi nấu. Chúng tôi muốn kiếm tiền chỉ khi những cổ đông của chúng tôi cũng kiếm được tiền như vậy.

Mục tiêu đầu tư dài hạn của chúng tôi là quản trị và nhân tài sản lên một cách bền vững.